Không có sổ đỏ được chia thừa kế không?
Tác giảLuật Thuận Đức
Lượt xem: 22
 • Thừa kế có 2 hình thức, đó là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. 

 • Thừa kế sổ đỏ, sổ hồng theo di chúc có 4 loại, gồm: di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng, di chúc bằng văn bản có chứng thực

 • Còn thừa kế theo pháp luật, nếu người đang sử dụng đất khi mất có di chúc thì quyền quyền sử dụng đất vẫn có thể được xác định di sản thừa kế. 

 1. Điều kiện thực hiện các quyền thừa kế 

 • Căn cứ theo khoản 1 điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện thừa kế sử dụng đất như sau : 

 • Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp khoản 3 điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 điều 168 của Luật này.

 • Đất không có tranh chấp.

 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

 • Trong thời hạn sử dụng đất. 

 Ngoài ra, theo điểm c khoản 3 điều 167 luật Đất đai 2013 có quy định : văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự .

 1. Đất không có sổ đỏ vẫn chia được thừa kế 

 • Đối với đất do người đã mất để lại mà người đó có 1 trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất thì quyền sử dụng đất đó là di sản không phụ thuộc vào thời điểm mở thừa kế 

 • Trường hợp người đã mất không có giấy chứng nhận hoặc không có các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất nhưng có di sản là nhà ở gắn liền với đất mà yêu cầu chia tài sản thì được phân biệt như sau:

 • Trường hợp đương sự có văn bản của UBND cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng chưa cấp giấy chứng nhận thì Tòa án giải quyết yêu cầu theo chia tài sản gắn liền với đất 

 • Trường hợp đương sự không có văn bản của UBND cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng có văn bản của UBND cấp có thẩm quyền cho biết rõ đất đó không có vi phạm quy hoạch và có thể xem xét để giao quyền sử dụng đất thì Tòa án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với đất 

 • Trường hợp UBND cấp có thẩm quyền có văn bản cho biết rõ về việc sử dụng đất đó là không hợp pháp, di sản gắn liền với đất không được phép tồn tại trên đất đó thì tòa án giải quyết yêu cầu chia di sản trên đất đó. 
  Không có sổ đỏ được chia thừa kế không?

 Công ty Luật Thuận Đức - Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, dịch vụ pháp lý khác. Liên hệ hotline: 0966.846.783

 Như vậy, dù đất chưa có sổ đỏ, sổ hồng vẫn có theo chia thừa kế theo quy định, trừ trường hợp quyền sử dụng đất không hợp pháp 

4 .Đất không có sổ đỏ chia thừa kế như nào ?

 • Chia thừa kế khi có di chúc:

Căn cứ theo Điều 624 luật Dân sự 2015 quy định về Di chúc như sau: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Đồng thời tại Điều 626 luật Dân sự 2015, người lập di chúc có quyền sau đây:

 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

+ Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

+ Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

+ Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

+ Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Như vậy, nếu di chúc hợp pháp, việc chia thừa kế là quyền sử dụng đất sẽ được phụ thuộc vào nội dung di chúc.

-  Chia thừa kế theo pháp luật:

Khoản 2 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Theo Khoản 1 Điều 651 Bộ Luật dân sự 2015, hàng thừa kế được quy định cụ thể như sau:

+ Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

+ Hàng thừa kế thứ hai gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

+ Hàng thừa kế thứ ba gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Công ty Luật Thuận Đức – Luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề pháp lý!

-------------------------

Văn phòng làm việc: Số 6 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Hotline: 0966.846.783

Email: congtyluatthuanduc@gmail.com

Website: http://luatthuanduc.vn

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094722411349

Đặt lịch tư vấn

Gửi yêu cầu
0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

  Bài viết liên quan